Kunst!

Het boek met veel foto’s van kunstwerken wordt in eigen beheer uitgebracht door de kunstenaar. (25 euro, inclusief verzendkosten)

Op komische wijze doen in het atelier wonende, te weten een muis, een kikker, een hooiwagen en een slak verslag van de moeizame zoektocht van de kunstenaar naar objectieve kunst.

boek-andre-de-kruijf

Onderhuidse Kunst

Ik ben bezig met het maken van onderhuidse kunst, maar dan in de letterlijke zin des woords. Kunst zit ook in figuurlijke zin onder de huid. Kunst ervaren geeft een gevoel, een emotie, verbazing maar ook soms afkeer… Door de veelzijdigheid van kunstvormen en –uitdrukkingen is het zo moeilijk kunst te definiëren. Eén ding is zeker goede kunst verandert iets. In ieder geval bij degene die het creëert, maar ook bij de toeschouwer of toehoorder of nog beter toeschouwers of toehoorders. Ik kies derhalve voor onderhuidse kunst in de letterlijke zin des woords en probeer daarmee de figuurlijke zin te benaderen. In mijn atelier zal je veel kunst zien met als ondergrond bijvoorbeeld varkensbotjes (mergpijpjes) en gebitten. Modelletjes genoemd in het tandheelkundig vak. 

Het Gebit

Het gebit visualiseert voor mij één van de belangrijkste voorwaarden tot overleven van en in het menselijk lichaam; de mond. Het gebied achter het strottenhoofd, ter grootte van een pingpongbal.  Daar vinden de meest essentiële levensmomenten plaats van min of meer structurele aard. Het fungeert als uitwisselingsstation van zuurstof en koolzuur, hier begint onze ademhaling. Zo ook verwerkt het voedsel en water, maar produceert het ook vocht om de processen goed te laten verlopen. Tot slot laat het communicatie toe met anderen, het praten. En wellicht nog belangrijker; trilling, ons taal en zang gebruik. Nergens in het lichaam is zoiets complex en genuanceerd op elkaar afgestemd te vinden als in de mond, door mij de ‘volksmond’ genoemd en als zodanig artistiek gebruikt. Uit de volksmond komen tenslotte volkswijsheden voort of de volksaard en volkstaal, de volksdrank, het volkslied, de volksstem en het volksvermaak enz. Genoeg onderwerpen om musea (of eigen tijd) mee te vullen.

Message Andre

    Meer werk